اطلاعیه چهارشنبه سیزدهم مرداد ۱۳۸۹ 17:19

قابل توجه کلیه اعضای محترم شرکت مهندسی دلاوران دریای جنوب

  با توجه به اینکه نیمه دوم در سال جاری تعدادی از واحدهای در دست ساخت به نفرات واجد شرایط واگذار می شود کلیه اعضای محترمی که تا کنون وجهی را بابت افزایش موجودی تا مبلغ 135.000.000 ریال واریز     نموده اند و نیز نفراتی که بابت اقساط وام خود وجوهی را واریز نموده اند لازم است نسبت به ارائه فیش های مربوطه به دفتر مرکزی شرکت اقدام نمایند بدیهی است پس از انجام محاسبات هر گونه اشکالی که در رابطه با عدم ارائه فیش های واریزی متوجه اعضاء گردد مسئولیت با خود آنان خواهد بود.

شرکت مهندسی دلاوران دریای جنوب  

نوشته شده توسط daryapishegan  | لینک ثابت |