اسامی مرحله دوم جهت انتخاب واحد شنبه بیست و یکم اسفند 1389 7:49
اسامی مرحله دوم جهت انتخاب واحد
ش ش نام پدر نام خانوادگی نام ردیف
8 احمدعلی پورسوقات حاتم 1
42 فریدون مرادی شهدادی مریم 2
260 علی کمالی مهریزی محمدعلی 3
81 محمدامین کریم پور غلامرضا 4
753 علی اصغری هاجر 5
364 حسین پاینده موسی 6
397 شهداد شمسی عبدالرسول 7
1668 عبدالرحمن نقوی عباس 8
262 موسی رئیسی جواد 9
4072 سلیمان ترکمانی لبنی شهمراد 10
14 حسین محمداحمدی نسب یوسف 11
149 محمد جامه بدندان محمدرفیع 12
11 حاجی محمدی بندرعباس مجید 13
269 قجر هاشمی پورپتکوئی پروانه 14
29 قنبر میراشکالی محمد 15
2564 محمد غلامی حیدر 16
12124 سیدعبدالرضا پراینده سیدعلی 17
27994 احمد خرامیده سهیلا 18
18998 صفدر سیار نعمت اله 19
199 محمد عسکری زاده کووئی مهدی 20
87 عبداله منتظری عبدالمهدی 21
16120 علی توانگرپور شهره 22
1154 خداداد حیدری سراجی شکوفه 23
3118 رضا عاشوری زاده علی 24
74 تقی شریفی مژگان 25
232 موسی حسین پور علی 26
5043 مختار جعفری پور محمدرضا 27
20 علی اکبر الهی عباس 28
3694 برکت حسن کمالی اسحق 29
1401 حسین ظلی کلثوم 30
104 محمد ترک تبریزی زهرا 31
2949 مظفر مظفری خورگو نظام الدین 32
ش ش نام پدر نام خانوادگی نام ردیف
297 حسن قنبری علی اصغر 33
9 علی پیش دار محمد 34
131 نورالدین بزی غلام 35
466 عباس احمدی ابراهیم 36
558 جهانگیر مرادی دربه جواد 37
2 خیرتعلی پورعلیمردان طهماسب 38
13 دوشنبه اردوان پروین 39
275 غلام قاسمی زاده بهروز 40
12 ذبیح اله داداشی رامین 41
456 محمدرضا ساسانی مقدم علیرضا 42
264 عبدالرحمن غفوری امین 43
1631 محمد مختاریان مسعود 44
242 حسین اسمعیل گهره معصومه 45
30698 قنبر بلوچیان رضوان صغرا 46
36358 غلام محمدی قلات بالائی مهدی 47
66 ابراهیم کوثرنیا علی 48
3499 زینل امیری نژاد فاطمه 49
3375 محمد افتخاری مهدی 50
31 قنبر میراشکالی زهرا 51
169 ابراهیم فرزین نسب علی 52
287 غلام کوهزاد ابراهیم 53
231 حسین مرادزاده نعمت اله 54
3410 ولی سعیدی نیا غلامرضا 55
2312 هرمز خاک پور مهدی 56
5381 محمد نعمت الیگودرزی کبری 57
260 عزت اله سالاری ایوب 58
184 حسین عابدی منصور 59
228 عبداله افروغ علی 60
1641 محسن کله محمد 61
1748 لهراس بهمنی عذرا 62
442/الف حسن رضائی صغری 63
1463 علی محمدی قلات بالائی رضا 64
ش ش نام پدر نام خانوادگی نام ردیف
166 محمدعلی کوشش محمدحسین 65
1098 علی علیزاده احمد 66
423 عباس زاوش رضا 67
456 غلامعلی غلامعلی پور اکبر 68
240 علی فتح آبادی محمد 69
4814 اسحق ساربانی سروش 70
478 گداعلی پیری خواه محسن 71
4066 حسین سالاری حسن 72
39 محمود آزادی فاطمه 73
683 حبیب اله مهدیان عراقی علیرضا 74
975 ابراهیم عامری سیاهوئی عبدالرضا 75
1470 حسن لطفی داود 76
1 مصیب سالاری سردری عزیز 77
127 علی اکبر حق شناس بهروز 78
749 محمد رشیدی فرزین 79
12224 حسن شریفی هادی 80
38 محمدحسین کریمی حصاری علیرضا 81
488 شاهی داغینه بهرام 82
2540 حسین قاسمی رقیه 83
577 نگهدار منصوری محمد 84
44 محمداسحق افزونی سلیمان 85
5 ایاز غضنفرپور محمد 86
7 لال محمد رئیسی اله بخش 87
4600 عبداله کاوه لیلا 88
1517 محمد دبیری نژاد مریم 89
42772 عبدالرحمن معماری مرضیه 90
755 علی عامری سیاهوئی درخاتون 91
1568 غلامرضا حاتمی علی 92
1413 حسین عقیلی محسن 93
2 اسدالله ازم محمد 94
2608 ابراهیم ارژنگ محمد 95
4952 محمد دهقانی تل گردوئی سعید 96
ش ش نام پدر نام خانوادگی نام ردیف
15836 باران سلیمی پور آذردخت 97
1191 محمد ذاکری بهمنی خلیل 98
4008 علی ایژک فاطمه 99
793 عباس میرزائی احمد 100
25 عبدالله اسلامی رمچاهی محمد 101
11 احمد خوشنود عالیه 102
1491 عبدالرضا فرخیان علیرضا 103
52399 ابراهیم گودرزی حبیب 104
140 ابولحسن بدری کمسرخ محمد 105
9 علی خدامی مظفرآبادی محمد 106
780 اسحق دادی زاده علیرضا 107
786 دوستمحمد سارانی صمد 108
755 صفر دهقانی مهدی 109
1332 غلام اسلامی نخلی حسین 110
869 غلام حمزه وی سرخائی محمد 111
638 زینل ناصریان زینب خاتون 112
38 بابا بشول قربانعلی 113
17 حسین بهمن زاده فاطمه 114
53 غلام رمضانی پور تیمور 115
922 محمود اسمعیل پورکرمانی حمید 116
97 رحمت اله ملکی اردستانی مهدی 117
6 احمد اقلیما محمد 118
401 غضنفر مموئی ساناز 119
368 داود صادقی حنیفه 120
3 علی بهاء الدینی ابراهیم 121
40 علی اسپید حسین 122
156 کاظم وحدانی مقدم مهدی 123
3082 حسین آرامش گلشن 124
1565 پرویز دهقانی نظام آبادی امید 125
4208 یحیی امین پورحسن کیاده رحیم 126
1 محمود علیمرادی هادی 127
27760 حسن حسین زاده هنگامی مرتضی 128
ش ش نام پدر نام خانوادگی نام ردیف
759 محمد صفری زاده باغستانی حسین 129
4557 مختار پسندی پور اتابک 130
14486 احمد ازم اسداله 131
941 ابوالقاسم تربت مهدی 132
5191 بختیار سالاری قاسم 133
984 حسین درویش گوهری محمد 134
5 عیسی توسلی سیرمندی اردلان 135
24657 محمد رستم حکیمی فر حسین 136
19 محمود زارعی علیرضا 137
1287 قاسم اخلاقی فرد علیرضا 138
207 علی اکبر البرز داریوش 139
16 احمد دریانورد محمدامین 140
249 عبداله تابعی هاشم 141
9 فتحعلی فسائی نژاد حاجیه بی بی 142
547 محمد خلیجی ابراهیم 143
92 محمد رضائی غلامرضا 144
1036 محمد پیرایش علی 145
1134 محمد برخورداری مهدی 146
2311 عبدالحمید چشم براه مرتضی 147
1430 رستم کوچکی کشکوئی حسن 148
726 علی نعمت احمدی علی اشرف 149
38658 غلام خرم دل حمزه 150
3189 ضیاء صداقت علی 151
193 شهمراد پورکریمی محمد 152
15 ناصر حساوی فاضل 153
262 نادر فرصتی علیرضا 154
13 غلامعباس اسدی پور کوکب 155
14038 ابراهیم زاهدی مصطفی 156
17 اسمعیل افزونی نادر 157
1805 عبدالرحمن بنگلی فوزیه 158
517 درعلی سالارحسینی گرام 159
10 موسی علی محمدی هاشم 160
ش ش نام پدر نام خانوادگی نام ردیف
254 غلامحسین سرانجام اسماعیل 161
102 علی محبی عظیم 162
1765 سهراب حاجبی یعقوب 163
1484 شیراحمد لکزائی فر غلامرضا 164
6270 هاشم نیرومندمرادی نژاد رضا 165
14420 حسین ذاکری کردری مصطفی 166
4097 احمد اوژند مرجان 167
444 مراد حسینی راد اسحق 168
2478 دادخدا سالاری موسی 169
1092 سیدعلی محمد میرجلیلی سیدمحمود 170
3467 محمد رنجبر عبدالحسین 171
1030 محرم حسینی فرشید 172
24565 علی داد علیدادی عباس 173
1 علی سالارنسب حمید 174
603 رضا نصرت آبادی سکینه 175
225 محمد زارعی عطا 176
5 محسن مختاری داود 177
231 جمعه جواهری برزنگی عوض 178
3 رحمن صادقی مهدی 179
716 سلیمان ربیعی فر محمدامین 180
604 حسین درویش زادگان عبداله 181
1230 حسن آبیاری خورگوئی اسحق 182
1506 مالک نقیبی شمیلی محمد 183
5013 محمد بقاپوردریائی غلام 184
131 عبداله عباس زاده فخرالدین 185
33614 مصیب نصری حسین 186
3177 حسین هاشمی پورپتکوئی حجت اله 187
573 عبدالجلیل موسی نسب حسن 188
333 حسن اجلالی خانقاه کیوان 189
207 موسی راه دار رضا 190
1250 بهرام بحرینی اعظم 191
10772 پرویز خاص نژاد علیرضا 192
ش ش نام پدر نام خانوادگی نام ردیف
512 حمزه شریفی شمیلی منصور 193
26 حسن رضائی تازیانی عصمت 194
1792 عباس روزدار سلیمه 195
1349 محمد جعفری مهدی 196
54 محمد روزبه فیروز 197
9 غلامحسین زینلی حسین 198
3796 غلامعباس حاجی زاده رودخانه حمید 199
26992 عباس غریب نواز ایوب 200
14851 حسن فیروزی قهستانی مهدی 201
1551 علی سالاری مظفر 202
3 عزیز محمودی مقسمی شهری 203
90140 محمداسحق جوادی پناه مهدی 204
3692 قدرت ترکاشوند مجید 205
1043 محمد هاشمی پور منصور 206
4 عوض علی بهرام نژاد عقیل 207
480 علی عباس احمدی قدرت اله 208
18189 بشیر پورجام زهرا 209
1715 حسین ذوالفقاری محمد 210
37673 حسین نظری محمود 211
763 محمد تیماس باقر 212
494 مهرعلی شهریاری گشنیگانی محمد 213
5334 یوسف آمالی شقایق 214
1376 حسین ذاکری زیارتی فضل اله 215
519 عبدالاحد قهرمان وند علی 216
2770 محمدعلی شربی نصرآبادی صدیقه 217
1700 اسحق دهقانی خدیجه 218
308 رضا قربانی آب پیش غلام 219
291 نعمت اله افروغ محمود 220
91 محمدابراهیم باقری ایوری غلامرضا 221
1381 حسین جلالی حامد 222
3380152031 محمد دهقانی پشت رودی سعید 223
14210 ابراهیم رهبان عباس 224
ش ش نام پدر نام خانوادگی نام ردیف
14 محمدیوسف ملیحی زاده ملیحه 225
498 عبدالکریم نجارزاده گوغری مجبد 226
582 اسماعیل رضازاده کاسانی خلیل 227
2591 رحمت علی حاتمی نیا محسن 228
850 علی صیحانی پرشکوه حبیب اله 229
2098 صیف اله ابراهیمی مژگان 230
946 غلام بهائی اسمعیل 231
812 اسحق خادمی شورمستی ناصر 232
313 داد خدا جعفری خوشن آبادی عباس 233
710 حیدر باقرزاده همائی حیدر 234
33 محمدباقر ترابی احمد 235
129 محمدنور بهور فرزانه 236
22242 عباس ماهوش محمدی اصغر 237
6141 علی مهرنوش مهدی 238
422 فرهاد زینلی حسین 239
3107 قدرت گلعلی خانی حمیدرضا 240
80 محمدنور جوکار عبدالرضا 241
14962 حسن خاکی زاده خدیجه 242
2071 اسمعیل قاسمی گوربندی فاطمه 243
657 محمد گرمابه حسین 244
901 میرمحمود حسین زاده کلویری سیدسجاد 245
4790 محمد حسینی ایوب 246
3موالید محمد حسینی فرهاد 247
164 عیسی حیدری ولی 248
856 خلیل مهماندوست امیرمختار 249
74 عبداله افزونی عبدالرزاق 250
1226 احمد باستان عالم حاجیه خانم 251
49 محمد داورنا مصطفی 252
2568 علی صادقی گوربندی محمود 253
354 محمدحسن جعفری اسماعیل 254
345 جمعه راهگان قاسم 255
1616 عباسعلی ولی پورزندآبادی حسن 256
ش ش نام پدر نام خانوادگی نام ردیف
5 محمدرضا ترابی نقی 257
1165 علی اکبر خورسنجابی رضا 258
224 فتحعلی کریمی کهه قدرت اله 259
764 محمدصادق افسر عین الدین 260
257 صفر غلامحسینی اسحق 261
14 جهانگیر حیدری سیرمندی ناصر 262
6474 محمد نوری الاصل ارسلان 263
381 موسی علی محمدی هوشنگ 264
1044 علی پیرمرادی موسی 265
232 عباس نوری کوه بنانی روح اله 266
962 علی عباس گودرزی محمدرضا 267
1774 صفدر حمزه لوئی فریبا 268
8 امیرقلی زمینی نوق عباس 269
14 ابراهیم مظفری اسد 270
3099 عباس محمدی نژادخنامانی پورسالی علی 271
5 مختار هاشمی شهریار 272
164 علی فلاح هادی 273
13 پرویز کاس آبکنار علی 274
291 سیدمحمود هاشمیه مقدم سیدعباس 275
164 محمدرضا نظری هادی 276
140 فرج اله سورنی عزیزاله 277
3419 احمد هاشمی تختی مهدی 278
62 جواد غضنفری پور حامد 279
8490 غلام کمالی زرکانی بختیار 280
79 رضا ملاحی معصومه 281
399 سیدمصطفی مؤذن زاده سیدکاظم 282
20676 حسین چهرآزاد یاسر 283
1249 حیدر دولتی نوید 284
352 حسن محمدزاده زکریا 285
753 جواد غضنفری پور هادی 286
1 رجب بهمن زاده ابراهیم 287
338 محمد اقتصادی سرجمعی علی اصغر 288
ش ش نام پدر نام خانوادگی نام ردیف
6 حسین سازور تیمور 289
60 یوسف شیخی محمود 290
1409 محمد بشیرزاده هنگامی احمد 291
33 عبداله نیکپور محمد 292
3489 غلام عبداللهی فر مجید 293
32 عبداله آروین لیلا 294
18 حسین اصغری مقدم مهدی 295
3 اسمعیل پیری زاده مقسمی غلام 296
1192 سیدهاشم جاویدان سیدعدنان 297
2192 محمد حسین پور کیهان 298
910 حسن مومنی محمد 299
1716 نظرعلی احمدی آغچغلو ماهتاب 300
3106 گنجعلی ذاکری حکمی یوسف 301
25 عبدالرحمن زمین پیما امین 302
3381460897 سیف اله آب خشک شهربانو 303
105 محمدمهدی احمدزاده سیرجانی علیرضا 304
25 علی شهائی نسب عباس 305
490 حسن حسنی علی 306
7624 عباس کفاش امین 307
857 سیدمحمد کاظمی شهروئی سیدعبدالمجید 308
532 عباس کشاورز ابراهیم 309
778 حسین رکن الدینی صادق 310
590 علی آبهشت محمد 311
719 حسین عباسی دومشهری حسن 312
168 جهانگیر ترکمانی نبی محمد 313
1661 رضا رحمانی نیا محمود 314
139 درویش ولی الهی بختیار 315
2675 ابوالقاسم ولی زاده ریزجیکان اکبر 316
342 غلام خادمی محمود 317
112 عوض عدالت خواه بهروز 318
430 علی خادم زاده ناصر 319
1019 محمد تنی مهدی 320
ش ش نام پدر نام خانوادگی نام ردیف
419 علی کریمی حمید 321
3380197351 غلام حبیب پور سعید 322
3847 میرزا کریمی پور هوشنگ 323
2181 مهدی بهرامی بهرام 324
2 سیف اله کریمی غیب اله 325
488 عیسی حسین پورباغستانی حمیدرضا 326
1697 مختار جعفری پور احمد 327
220 قنبر پرمر یعقوب 328
681 غلام سلطانی زرآبادی سجاد 329
17 موسی هاشمی دموچال علیرضا 330
12 علی روئین تن خسرو 331
524 حسن صادقی گوهری مجید 332
6955 علی اسفندیاری اسمعیل 333
339 رضا قلخانیاز محسن 334
2862 ماشاء الله خدامی مظفرآبادی سمیه 335
1178 موسی حمزه ئی ماشاری مجید 336
2258 حسن کرمی فینی سکینه 337
3 لطف اله نوربخش شورابی ابراهیم 338
2682 محمد دستوری فر عیسی 339
184 علی اکبر اثنی عشری مصطفی 340
1368 قنبر قریشی مهین 341
8 علی محمد رشیدی نوبندگانی نادر 342
54 آجی دادگر حسام 343
44 سلیمان موسی پورسیاه جل محمود 344
1506 عزیزاله آشتاب پیوند 345
868 نادعلی قنبری کلیبی حاتم 346
1379 ابراهیم رفتاری غلام 347
45 نعمت الله حبیبی داویجانی رسول 348
2442 غلام برزگر جعفر 349
2475 غلامعباس یوسفی زاده رمضان 350
21 رضا درگاهی چالانچی بهزاد 351
35 ابراهیم شراعی احمد 352
ش ش نام پدر نام خانوادگی نام ردیف
37 غلامرضا حیدری سیرمندی حسین 353
10944 سیداسمعیل حسینی فرد سیدعلی اکبر 354
16773 جعفرقلی جعفری قادر 355
33129 محمود دولتی سعیدایمان 356
19940 حسین رکن الدینی سلمان 357
13317 جمعه سالاری سردری رقیه 358
1010 غلام نامجوفر حسن 359
180 رمضان موسائی پور محمد 360
1153 ابراهیم کمالی محمد 361
3988 احمد اوج هرمزی ابوذر 362
149 محمدحسن رحمن زاده شاهی علیرضا 363
1352 اسحاق نصرتی احمدرضا 364
1064 حسین محمدی زاده گرمسیری داوود 365
759 علی نوروزی پیمان 366
34 علی ذاکری نژاد آزاد 367
1983 علی لطیفی دریس هدایت 368
11192 غلام پاشنگ حسین 369
22 غلامشاه دهقانی فارغانی فاطمه 370
335 منصور شیخ زاده مسعود 371
511 محمدنور شاکری راد ام البنین 372
12472 قدرت اله افشار کرامت اله 373
2085 بهمن شعبانزاده رودپشت سعید 374
1353 حسن نیکخواه خواجه عطائی شهلا 375
3158 دادی کوه پیمابنگی گل محمد 376
26 علی غیبی نصراله 377
535 محمدحسن رحمن زاده شاهی حسین 378
21 میرزا زارعی ده سراجی قربانعلی 379
15 مجید محمودپور مسعود 380
354 محمد شیخ حسینعلی 381
886 احمد احمدی زاده هادی 382
75 اسماعیل بحرانی فرد مهدی 383
20 میرحسین حسین پور چوکامی سیدیحیی 384
ش ش نام پدر نام خانوادگی نام ردیف
722 مهدی سالاری جائینی حسین 385
2678 رحیم منصوری رضا 386
810 نعمت اله موسی پور همت اله 387
3 غلام عباس عرب اسماعیل 388
2454 علی خانه فروش جعفر 389
972 رضا پورموسی مهدی 390
554 سیدمحمد دهقان بی بی سادات 391
2125 علی حامدی سرکمی محمد 392
5502 چراغعلی سلطانی هفشجانی گل بناز 393
1487 غلامرضا چاهوشی محمدابراهیم 394
1812 نگهدار منصوری مهدی 395
705 غلامعباس توکلی محمد 396
27 حسین پوربافرانی سعید 397
31674 محمد سابوته حسین 398
10644 گل محمد رستمی ثانی محمد ابراهیم 399
85 حسن اسماعیلی فرشید 400
204 حسن بیگلری ایران 401
722 سیدالیاس حسینی مینابی سیداحسان 402
37 داداله دست سوز مسلم 403
3785 برکت پالیزبان مصطفی 404
1074 محمد رشیدی گل روئیه ابراهیم 405
261 شنبه عرب حبیب 406
16192 محمد خلاده علی 407
306 غلام حیدری سراحی موسی 408
412 ابراهیم بهرامی سعادت آبادی عالیه 409
38 هیبت الله محمدمرادی کرامت 410
13 عبداله دهقانی فارغانی ماه سلطان 411
108015 علی اصغر اسیون علی رضا 412
1625 موسی خادمی ماشاری مهدی 413
3 محمد نیکوئی سهراب 414
913 علی سالارنسب مجید 415
24305 غلامشاه عسکری سیاهوئی نادر 416
ش ش نام پدر نام خانوادگی نام ردیف
839 مراد خوشبخت محمد 417
125 احمد عیدی قلعه قاضی علی 418
10 علی خنده جام رقیه 419
3 نواب بهزادی چاه نارنج جعفر 420
658 محمد سالاری رائیز مهدی 421
1714 غلام محمدیان فروغ 422
12178 محمود عباسی علیرضا 423
3 محمد شریفی شمیلی رضا 424
10 حاجی بروسان خاتون 425
3972 محمدحسین برازنده تنها محمد 426
27594 باقر شاکری محفوظه 427
1521 اسحق آژ حمید 428
2788 احمد اوج هرمزی هادی 429
141 عیسی سبزه کار علی 430
34441 ابراهیم بیابان گرد شهاب 431
35681 محمود کاری سعید 432
147 قربانعلی پورقربان حسن کیاده محمد 433
45 حجت اله رضائی جعفر 434
1369 حسین رضائی خورگوئی ابوذر 435
17 عباس ابراهیمیان چرمهینی حسین 436
754 موسی اقتداری پور یوسف 437
481 محمد غنی کووئی احمدرشاد 438
1907 سلیمان پاینده مهدی 439
6 علی شریفی شمیلی احسان 440
44153 فرهاد احمدی دولت شاه محمد 441
645 نوروز جهانگیری زرکانی اسحق 442
588 صالح رضائی گربندی زلیخا 443
637 هوشنگ حمزوی سرخائی فرشید 444
1425 علی کریمی منصور 445
533 غلام جلال زاده محمد 446
34 حسین کشاورز بهمن 447
17579 محمد امیری پور سیمین 448
ش ش نام پدر نام خانوادگی نام ردیف
1040 محمدکریم بیگلری تختی حسن 449
34807 مسلم بلبله موسی 450
1293 فتحعلی خال پورعلمداردهی محمد 451
9 گنجعلی ذاکری حکمی محمد 452
502 عباس ثبوتی نیا ابراهیم 453
589 عبدالمجید هواصل یوسف 454
21312 عبدل یاراللهی لر تراب 455
2 شهریار زارع مهذبیه اسفندیار 456
52 محمد گل چین امین اله 457
10 رجبعلی قاسمی میل کاریز علی 458
2387 غلام شنبه دخت بندری علی 459
7 محمد نازبند غلامرضا 460
1774 حسن امیری علی 461
677 حسین شکرانه جهرمی منوچهر 462
13 محمد باقرزاده همائی غلامحسین 463
2682 محمدجواد بحرانی کاظم 464
1050 قلی باوقارزعمی رضا 465
25013 عباس رئیسی گودوئی علی 466
245 حسین قجری بامری ابراهیم 467
15 حسین رحیم پور محمد 468
336 عبداله پورملائی زهرا 469
172 باقر ابراهیمی مختار 470
11 علی دنیادیده صفیه 471
657 نعمت اله رشیدی گل روئیه جواهر 472
66 سیدمرتضی میری نژادرودنبه سید بهرام 473
36590 محمدعلی کاظمیان روداب محمد 474
403 حمید اکبری علی 475
264 علی بهمنی محمد 476
17097 ابراهیم رحمن پناه محمد 477
92 اکبر مهرابی کیوان 478
16 اصغر زیدآبادی نژاد محسن 479
30 محمدرضا کاتبی فرامرز 480
ش ش نام پدر نام خانوادگی نام ردیف
4043 اسداله خیاطی زرنق صادق 481
304 حسن ارسلانی محمد 482
42 عباس گل بارانی کورش 483
293 خداخواست شفیعی امراله 484
786 حسین درستکار توچاهی کیوان 485
4260 حبیب اله ماندگاری هادی 486
3 احمد رامش جان محمد 487
6229 غلامحسن راستی مصطفی 488
774 موسی علیمحمدی مهران 489
26959 طالب اله یاری فهیمه 490
811 شمشاد ناظری گهکانی مهدی 491
7 حسین بخشنده احمد 492
225 علیمیرزا پنداشته علی شیر 493
161 سهراب حیدری امین 494
21 عزیز الله درویش بهمبری فیروز 495
254 ابراهیم بهرامی تنگ دهوئی جهان بخش 496
799 قربان تاری وردی زاده جعفر 497
1984 محمد شیری نیری حسینعلی 498
20 عبداله باقرزاده همائی احمد 499
59 فتحعلی کریمی جهان خانم 500
335 چراغ بگ هواسی شامراد 501
109 عباس خواجوئی محمد 502
773 هیبت اله سالاری پور غلام 503
4 حاجی سلیمی زه اکبر 504
256 اصغر اقبالی محمدامین 505
5 ریحان نوک زاده مجید 506
7 عزیز محمودی زاده سکینه 507
13 محمدحسین امیری شمیلی سجاد 508
5298 محمد اسمعیلی مرتضی 509
2414 عبدالرضا کهورزاده غلامرضا 510
285 حسن پناهی درچه محمود 511
831 علی عالمی زاده حسین 512
ش ش نام پدر نام خانوادگی نام ردیف
6742 اسحق سلیمی مسعود 513
1070 هدایت سالاری جائینی علی 514
549 ابوالقاسم حسن پور عبدالرحیم 515
2184 محمد طاهری اسماعیل 516
992 عیسی زارع پور محمد 517
560 احمد پاسپار عباس 518
337 محمد احترامی کلوچانی مظفر 519
186 طالب جعفری ایسینی صدیقه 520
84 محمد راعی حرمکی علی 521
330 عباس درخشان مسعود 522
119 عبدالله تاج فیروزه احمد 523
1340 محمد خدادوست مرتضی 524
762 ابوالفضل یوسفیان امیرحسین 525
727 عوض قاسمی علی 526
283 محمد شجاعی حسن لنگی حمید 527
13998 علی توکلی پور بندری ابراهیم 528
263 جمعه ارجنگی علی 529
367 حسن شهیادفر محرم 530
12 محمود چشم براه حسن 531
445 علی سالاری زهرا 532
2 درویش کماندارجغانی کنیز 533
44 مراد اپرم حسین 534
5374 جمشید جهانگیری زرکانی امید 535
3599 ناصر محمودی نودز وهب 536
6359 ابوالقاسم حقیقت محمود 537
6687 محمد شایانی محمود 538
28 دادخدا اندرچه عباس 539
2406 عیسی اشتری حسن 540
454 مهدی دباغی نژاد امیررضا 541
3850 محمدرضا کاظمی زاده مرتضی 542
1181 عبدالعلی محبی مرتضی 543
12453 حیدر عبداللهی پور حسین 544
ش ش نام پدر نام خانوادگی نام ردیف
3812 غلام رئیسی تل سیاهی مرضیه 545
482 علی پورکلباسی اصفهانی سیامک 546
26538 ابوالقاسم پویا امین 547
9724 نعمت اله محسن پورگلروئیه رضا 548
3 گل علی احمدی خلیل محله حسن 549
8 غلامعلی اکرمی فرد ابوذر 550
55 یداله عبدالهی مریم 551
4 گداعلی رفیق دوست بازارده کریم 552
1483 ابراهیم دخترزر محمد 553
491 اسمعیل قاسمی گوربندی روح اله 554
1181 محمد باقرنژاد محمود 555
138 چاووش اهون بر پوران 556
1 علی رضائی سرخائی سکینه 557
14741 محمد علی زاده سوروئی صالح 558
308 محسن نژادی کلاریجانی رضا 559
1485 عبداله پورعبدالهی بندری زاده حسین 560
356 احمد حمزه ئی ماشاری مختار 561
216 محمد پگاهی داود 562
4 محمدحسین رحیمی غیاثی بهروز 563
1240 نادر بهرامی ابراهیم 564
2087 سیدمحمد اقبال سیدعیسی 565
29 غلامشاه سلیمی موسی 566
963 احمد شجاعی حسن لنگی عیسی 567
171 غلام گشته حمزه 568
12186 غلامعباس مرادپورجغدری محمد 569
650 سیدکاظم احمدی سیدتقی 570
5 خانعلی رضوانی زاده منوچهر 571
890 محمود رئیسی جواد 572
1140 شیرقلی ثانی غلامحسین 573
27507 نوروز دهقانی احمدی امید 574
2276 جابر باغبانها مجید 575
2889 منصور صفت زاده محمدرضا 576
ش ش نام پدر نام خانوادگی نام ردیف
202 احمد جلوه نیا شهرام 577
1194 اسمعیل شکاری مکی آبادی نژاد جلال 578
3429 حسین پشنگ اسداله 579
338 فتح الله منظوری حسن 580
1 غلامعلی یوسفوندباباکمالی رسول 581
402 رضا آشوری مرتضی 582
7 ابوالحسن کهنوزادی دوستی علی اکبر 583
400 عبداله یوسفی مرتضی 584
6 چراغعلی هلالی حاتم 585
103 حسینعلی مارکوئی عادل 586
6510 رمضان شهریاری کوتک محمد 587
944 سلطانعلی میری سعید 588
417 حسین درویش نژادیان غلام 589
1231 بهرام حاجی هاشمی ورنوسفادرائی داود 590
543 امان اله عظیمی علی اصغر 591
28481 مراد رشیدیان طلب حکیم 592
34 سراج مسلمی تازیانی سعید 593
371 حسین تاور فاطمه 594
1 علی کهوری نژادبندری نادر 595
556 بهمن سالارحسینی مجتبی 596
15603 جعفر کیانی هرچگانی محمدرضا 597
11779 غلامعباس بی نیاز افشین 598
620 محمد رزاقی جاسم 599
2213 مختار درویشی اکبر 600
976 احمد درخواه شهناز 601
634 قربانعلی صدراله کلدری یعقوب 602
33043 حسین رحیمی پور مهدی 603
570 احمد مومنی علی اکبر 604
815 یوسف نظری راد صنعان 605
838 علی فروتنی زاده حبیب 606
20639 فتحعلی دهقانی نظام آبادی ایرج 607
1185 سبحانقلی عسکریان بهرام 608
ش ش نام پدر نام خانوادگی نام ردیف
83 محمدامین حاجیان فرید 609
5004 حسن مغفوری سرکمی حمید 610
372 غلامحسن راستی مجتبی 611
2217 حسینعلی میناء رضا 612
7 محمد قنبری پور خسرو 613
787 محمد بازیار بهمن 614
1898 سهراب بهرامی یعقوب 615
310 محمد سلیمی فرزاد 616
40 عباس کناری زاده ابراهیم 617
3 غلام مریدی محمدحسین 618
344 محمد متحدی فاطمه 619
629 ابوالحسن افسر محمدیوسف 620
1747 اصغر شهابی اناری علی رضا 621
124 عبداله کمالی زرکانی رضا 622
2584 دادخدا سالاری داراب 623
1192 نعمت الله سالاری روح الله 624
211 حسین سالاری اصغر 625
30743 موسی دهقانی تل گردوئی غلامعباس 626
4444 رحیم صدیقی پاشاکی جمال 627
28614 غلامعباس دهقانی محمد 628
114 خداداد کمالی کلوچانی موسی 629
2 بهمن رجبی پور شهرام 630
23536 عبدالرضا نوروزی سرجوئی محمد 631
250 عباس ابرخیده مراد 632
5475 عبداله هرمی محمود 633
2747 اکبر ابراهیمی نیا حمید 634
21485 محمد بارز مجید 635
6 عوض سالاری جائینی محمد 636
1142 محمد نادری بنی یوسف 637
50 جمعه باسره محمدجواد 638
1735 غلام خنج مصطفی 639
388 محمدحسین آقابرابرپورطباخی رضا 640
ش ش نام پدر نام خانوادگی نام ردیف
521 جعفر اسکندری نسب سیاهکوهی اکبر 641
350 رضا مهدیان قمصور 642
115 عبدالرحیم هاشمی رحیمی سیدفهیم الدین 643
770 عباس باوقارزعیمی اسمعیل 644
121 حسن فرح زاده عبدالمحمد 645
4 جمعه نبوی ربابه 646
35719 محمد حاجبی عیسی 647
2804 جمعه راهگان عباس 648
193 محمد یوسفی قلعه قاضی غلام 649
50 عباس پیرمرادی مولود 650
2 عزیز حسنی سعید 651
1000 علی صادقی زهرا 652
660 حبیب اله کشاورزی جعفر 653
42 نوراله کامران محمد 654
2086 محمود علیخانی حمید 655
40 محمود پالیک حمزه 656
374 علی بلوچ محمد مرادی صادق 657
3091 ابراهیم دهقانی فورخورجی محسن 658
1104 لطف اله حسنی جمال 659
664 عبدالرضا خرمی محمد 660
2066 محمد اسدی مرتضی 661
3 محمدرضا دهقانی فورخورجی شریفه 662
9 حسین نجفی رضا 663
1072 چاووش اهون بر فرزاد 664
1537 محمد سالاری بخوانی عبدالله 665
1024 احمد احمدی خورگو هوشنگ 666
2381 احمد قاسمی حیدر 667
3638 یداله زارع کهنعلی داداله 668
929 امانعلی شهبازی سعید 669
408 عباس سام پورکروکی عیسی 670
720 غلام زارعی داریوش 671
10 محمود فولادی کشکوئی احمد 672
ش ش نام پدر نام خانوادگی نام ردیف
981 حسن نیکان کاظم 673
2629 وزیر آذربرزین محمد 674
1709 پرویز حیدری عباسعلی 675
2710 مهیار سالارحسینی محمد 676
657 سیدابول زحمتکش دیزکوهی سیدقاسم 677
1 فرج اله فرجی میخانه کنیز 678
3341 عباس افراشته رضا 679
556 محمد بازیار غلامعلی 680
4 حمزه قاسمی زاده فاطمه 681
234 حسن روی دل عباس 682
184 مکی مکی نصیرائی احمد 683
415 حمزه مسلمی تازیانی مهدی 684
414 حسین زارعی معصومه 685
21039 یوسف رشت حسین 686
1369 علی پاسبان هادی 687
612 علی قائمی فر رضا 688
224 شنبه رضوانی نژاد محمدرضا 689
362 جهانگیر حیدری سیرمندی محسن 690
1194 محمد اکرمی فرد غلامعلی 691
3688 حسن محمدی محمد 692
29801 موسی مهران نیا عزیز 693
306 حسین مرادی قلعه قاضی مرتضی 694
4317 رحمان پلاسی زاده مجید 695
1817 عوض سالاری نژاد روح اله 696
943 حسن حسن زاده محمد 697
12438 صفر آئینه دار حسین 698
258 علی رحیمی فرامرز 699
3656 بهزاد سالاری سیرمندی حسن 700
15089 حسین میرزائی شهاب 701
190 الله نور هاشمی حامد 702
5938 محمد شیخ اسدی رسول 703
10 سعیدعلی سالاری جائینی نادر 704
ش ش نام پدر نام خانوادگی نام ردیف
3167 علی غلطان طالب 705
26958 ابراهیم احمدی طیفکانی محسن 706
186 عبدالمجید حسینی نژاد محمد 707
958 اکبر بارگاهی غلام 708
190 عاشور حیدری پورسرخائی مرتضی 709
2021 شعبان شعبانی محمد 710
138 اصغر بنی اسدی حمیدرضا 711
532 محرم امیری شمیلی نوراله 712
24782 علی برزن فاطمه 713
582 رحمت امینی پور اسحق 714
955 یوسف سرگل زائی شریف 715
277 نصراله ناظری گهکانی اسداله 716
2663 غلام حاتمی گوربندی علی 717
8378 محمد زارعی حسین 718
3380133159 فرض اله نظری مهدی 719
5040 حاجی قلی زاده موسی 720
9 مرادقلی اسدی کوهنجانی حسام 721
1225 محمدقاسم دهقان خدیجه 722
830 علی عالمی زاده عباس 723
2 محمد عزیزی فرشید 724
11530 علی روزخون حسن 725
489 محمد مریدی ابوالقاسم 726
2162 مظفر عالمی زاده مینا 727
310 شکراله خادمی زاده نعمت اله 728
379 حسین بهرامی سعادت آبادای علی 729
1 غلامحسین محمدی پورتازیانی مهدی 730
5910 حسن علی نسب نانگی محمد 731
667 ابراهیم پولادخانی موسی 732
1132 قاسم پیرحیاتی احمد 733
790 پرویز خوارزمی مهدیه 734
2399 شیرعلی بشیری شمیلی عباس 735
97 حسین محمدی محمد 736
ش ش نام پدر نام خانوادگی نام ردیف
145 اصغر نصرت آبادی جواد 737
3783 آزاد حیدری فرد شنبه 738
30512 هوشنگ کریم دوست اکبر 739
14128 غلام پیل افکن مرتضی 740
18505 عباس رئیسی ماکیانی مهدی 741
2234 شعبان شعبانی علی اکبر 742
630 عوض عالی زاده غلام 743
6417 احمد دشتی قنبرزاد مهران 744
1061 علی صادقی گوربندی عبداله 745
1517 رضا باقری زاده حسین 746
1020 ابراهیم سالارحسینی مهدی 747
13 عبدل روزبه عباس 748
2388 صادق جلالی حمیده 749
880 سیدمحمد حسینی کلیبی سکینه 750
506 محمد مبصری ناصر 751
6 حسین بهرامی سعادت آبادی قاسم 752
1969 احمد زرینی عباسی علی 753
18901 محمد داغ سر مصطفی 754
158 علی بهرامی جعفر 755
9033 غلامعلی اکرمی فرد حمید 756
307 اسحق جعفری کهتکی عبدالعلی 757
447 مهدی سنگ سفیدی موسی 758
1803 تیمور سالارحسینی حسن 759
16 حبیب اله سالارحسینی علیرضا 760
3 سلیمان صوفی سعید 761
33 احمد هرمزی محمد 762
5 هادی تقی پوردهکا مهدی 763
202 حسین بارانی محرم 764
18056 خلف ضیائی مرضیه 765
2666 محمد فرهنگی فارغانی مجید 766
نوشته شده توسط daryapishegan  | لینک ثابت |

بروز رسانی اطلاعات شرکاء و فیشهای واریزی چهارشنبه هجدهم اسفند 1389 18:52
بسمه تعالی

اطلاعات شرکاء و فیشهای واریزی بروز رسانی گردید .

 

نوشته شده توسط daryapishegan  | لینک ثابت |

جدول مشخصات سایتها سه شنبه هفدهم اسفند 1389 15:59
متراژ واحدهای مسکونی در پروژه 5102 واحدی شهرک پیامبر اعظم (ص)      

تیپ   سایت   متراژ تقریبی (متر مربع)            تاریخ تقریبی تحویل موقت 


1      لاوان      از 88 الی 90                          تحویل داده شده  
2      لاوان      از 78 الی 83                          تحویل داده شده  
3      لاوان      از 80 الی 87                          تحویل داده شده  
4      لاوان      از 76.21 الی 76.91                در حال تحویل (نیمه اول90)  
4      قشم     از 76.21 الی 76.91                در حال تحویل (نیمه اول90)  
5      فارو       از 88 الی 90                          نیمه دوم  سال1390  
6     هرمز      از 84 الی 93                          نیمه دوم  سال1390  
7     هرمز      از 82 الی 107                        نیمه دوم  سال1390  
8     هنگام    از 81 الی 86                          نیمه دوم  سال1390  
9     کیش     از 93 الی 94                         


نیمه اول سال 1391  

  شرکت مهندسی دلاوران دریای جنوب     

نوشته شده توسط daryapishegan  | لینک ثابت |

اطلاعیه مهم سه شنبه هفدهم اسفند 1389 15:52
بسمه تعالی

به اطلاع کلیه مشترکین محترم میرساند:

  اشخاصی که با آنها جهت انتخاب واحد تماس گرفته می شود ، در صورت عدم حضور در تاریخ تعیین شده بمنظور حفظ نوبت دیگران شرکت راساً برای نامبردگان انتخاب واحد می نماید.
 

                                                                   شرکت مهندسی دلاوران دریای جنوب

نوشته شده توسط daryapishegan  | لینک ثابت |

بروز رسانی اطلاعات شرکاء و فیشهای واریزی پنجشنبه دوازدهم اسفند 1389 19:53
بسمه تعالی

اطلاعات شرکاء و فیشهای واریزی بروز رسانی گردید .

نوشته شده توسط daryapishegan  | لینک ثابت |

اطلاعیه پنجشنبه پنجم اسفند 1389 17:0
بسمه تعالی

بدینوسیله به اطلاع کلیه مشترکین محترم می رساند مرحله دوم واگذاری موقت بتعداد 784 واحد در سایت لاوان غربی وقشم شمالی بشرح ذیل اعلام میگردد.


لطفاً برابر نوبت اعلام شده از طریق سایت اینترنتی شرکت وتابلو اعلانات طبق برنامه زمانبندی شده جهت انتخاب واحد مراجعه فرمائید .
1- تاریخ تحویل قشم شمالی بتعداد 336 واحد 15/03/90
2- تاریخ تحویل قشم شمالی بتعداد 112 واحد 15/05/90
3- تاریخ تحویل لاوان غربی بتعداد 336 واحد 15/06/90

شرکت مهندسی دلاوران دریای جنوب


نوشته شده توسط daryapishegan  | لینک ثابت |

بروز رسانی اطلاعات شرکاء و فیشهای واریزی چهارشنبه چهارم اسفند 1389 17:13
بسمه تعالی

اطلاعات شرکاء و فیشهای واریزی بروز رسانی گردید .

نوشته شده توسط daryapishegan  | لینک ثابت |